Assessment

Ben jij de nieuwe professional?

Door middel van onderstaande vragenlijst krijg je een antwoord op deze vraag. Deze vragenlijst die circa tien minuten van jouw tijd vraagt, is gebaseerd op het boek ‘Hoe maak jij het verschil?’. Aan het einde van de vragen lijst krijg jij een persoonlijke score op de 7 talenten van de nieuwe professional.

Start de test
 1. Ik ken mijn talenten en persoonlijke drijfveren

 2. Ik heb duidelijk voor ogen wat mijn missie is

 3. Ik sta regelmatig stil bij de keuzes die ik maak in mijn werk

 4. Ik investeer regelmatig in mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling

 5. Ik heb een werkomgeving waarin ik mijn talenten en motivatie maximaal inzet en ontwikkel

 6. Ik check altijd wat mijn bijdrage is aan het grotere geheel en de doelen van de organisatie

 7. Ik heb een persoonlijke missie en deel die vaak met klanten en collega’s

 8. Ik vraag regelmatig feedback van andere mensen over belangrijke zaken die mij bezighouden

 9. Ik daag anderen regelmatig uit vaker zelf de regie over hun werk en leven te nemen

 10. Ik ken de markt en businessmodellen van mijn klanten

 11. Ik heb een eigen en onderscheidende propositie voor mijn klanten

 12. Ik stel mijn eigen aanbod en rol naar klanten regelmatig kritisch ter discussie

 13. Ik heb in de afgelopen drie jaar een nieuw concept, product of dienst bij mijn klanten geïntroduceerd

 14. Ik werk samen met klanten aan nieuwe ideeën om onze wederzijdse business te versterken

 15. Ik maak gebruik van data en digitalisering om mijn dienstverlening te verbeteren

 16. Ik draag mijn propositie actief uit door publiceren, presenteren en netwerken

 17. Ik kan anderen op een enthousiasmerende manier bij mijn ideeën betrekken

 18. Ik werk samen met andere bureaus of collega’s aan nieuwe proposities

 19. Ik ken mijn voorkeursstijl in mijn benadering van klanten

 20. Ik realiseer me dat een actieve benadering nodig is om interessante nieuwe opdrachten te krijgen

 21. Ik heb een duidelijk beeld van de klanten die het meest bij mij passen

 22. Ik investeer regelmatig tijd om me te verdiepen in marktontwikkelingen bij mijn doelgroep

 23. Ik ben voortdurend op zoek naar nieuwe kennis, contacten en initiatieven om up-to-date te zijn

 24. Ik onderneem gericht actie om elk jaar een aantal nieuwe klanten te werven

 25. Ik heb een duidelijk profiel in de markt dat potentiële klanten aantrekt

 26. Ik laat mijn omgeving weten welke nieuwe klanten ik op het oog heb en waarom ik met ze wil werken

 27. Ik ga graag met een collega op pad om samen nieuwe klanten te werven

 28. Ik realiseer me dat ik teveel voor opdrachten ten koste gaat van contact met bestaande relaties

 29. Ik weet dat het onderhouden van relaties voor mijn business topprioriteit heeft

 30. Ik vind het moeilijk om op een natuurlijke manier contacten te onderhouden

 31. Ik durf op strategisch niveau te adviseren, ook wanneer een klant daar niet direct om vraagt

 32. Ik heb in een organisatie altijd contact met meer dan één stakeholder

 33. Ik investeer maandelijks tijd en aandacht in klanten die voor mij belangrijk

 34. Ik werk samen met collega’s aan het uitbouwen van onze relatie met klanten

 35. Ik gebruik alle beschikbare data uit mijn omgeving om goed geïnformeerd te zijn over klanten

 36. Ik bespreek geregeld met collega’s hoe we de relatie met onze klanten kunnen vernieuwen

 37. Ik geloof dat ik door de samenwerking met andere professionals meer kan bereiken

 38. Ik realiseer me dat mijn vak zich steeds meer verbindt met andere vakgebieden

 39. Ik onderken het belang van netwerken om kennis te delen en geïnspireerd te worden

 40. Ik ben actief in community’s rond voor mij belangrijke thema’s, klanten en professionals

 41. Ik heb een eigen profiel in de markt van waaruit mijn netwerk ontstaat

 42. Ik krijg wekelijks verzoeken om te ‘linken’ als gevolg van mijn activiteiten op social media

 43. Ik gebruik social media om actief kennis te delen en bij te dragen aan inhoudelijke discussies

 44. Ik ben verantwoordelijk voor een community rond een voor mij belangrijk thema of doel

 45. Ik ben actief in een netwerk waarin we met uiteenlopende partijen aan innovatie werken

 46. Ik realiseer me dat je je als professional steeds opnieuw moet uitvinden om relevant te blijven voor klanten

 47. Ik weet dat het begrijpen van de business van mijn klanten net zo belangrijk is als de inhoud van mijn vak

 48. Ik ben zeer geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en begrijp de impact ervan bij klanten

 49. Ik ben actief bezig mijn palet van producten en diensten te verbeteren en uit te breiden

 50. Ik gebruik moderne inzichten en werkwijzen om mijn klanten te helpen hun businessmodel te vernieuwen

 51. Ik heb contact met startups en bedrijven die met digitalisering het verschil in hun markt maken

 52. Ik ontwikkel samen met mijn klanten nieuwe ideeën voor mijn en hun dienstverlening

 53. Ik breng mijn klanten in contact met innovatieve bedrijven en initiatieven om samenwerking te verkennen

 54. Ik vind steeds weer succesvolle innovaties om met collega’s en klanten te delen

 55. Ik weet dat gezonde voeding en beweging belangrijk zijn voor mij

 56. Ik denk regelmatig na over hoe mijn leven en werk verlopen

 57. Ik ken de kernwaarden die belangrijk zijn voor mij en weet wat mij gelukkig maakt

 58. Ik eet gezond, neem mijn rustmomenten en beweeg regelmatig

 59. Ik kan goed omgaan met druk en spanning in werk en privé

 60. Ik stop bewust veel tijd en energie in relaties die mij dierbaar zijn

 61. Ik praat gemakkelijk met anderen over mijn persoonlijk welbevinden

 62. Ik onderneem concrete initiatieven om te zorgen dat mensen in mijn omgeving vitaal blijven

 63. Ik stimuleer dat anderen hun talenten gebruiken en daardoor inzetbaar blijven

Bijna klaar

Je bent nu bijna aan het einde van deze vragenlijst. We vragen je ter afsluiting nog de volgende vragen te beantwoorden en daarna alle anwoorden aan ons te versturen. Je ontvangt dan per omgaande jouw scores op de zeven talenten van de nieuwe professional.
Hartelijk dank, de resultaten staan in de mail!
Vorige VRAAG 1 VAN 63 Volgende