Assessment

Ben jij de nieuwe professional?

Door middel van onderstaande vragenlijst krijg je een antwoord op deze vraag. Deze vragenlijst die circa tien minuten van jouw tijd vraagt, is gebaseerd op het boek ‘Hoe maak jij het verschil?’. Aan het einde van de vragen lijst krijg jij een persoonlijke score op de 7 talenten van de nieuwe professional.

Start de test
 1. Mensen vinden mij over het algemeen authentiek, en dat wekt vertrouwen.

 2. Ik geniet ervan voor een groep te staan en mijn kennis over te dragen.

 3. Ik ben op de hoogte van essentiële business issues voor mijn klanten.

 4. Doordat ik hart heb voor de zaak toon ik een hoge inzet en veel energie.

 5. Ik kan snel stoppen als ik zie dat mijn tijdsinvestering niet tot het gewenste resultaat leidt.

 6. Ik begrijp doorgaans snel de risico’s en succesfactoren voor een bedrijf.

 7. Ik investeer veel tijd in contacten met personen die ik om zakelijke redenen interessant vind.

 8. Ik ben goed in gesprekken met klanten aandacht te vragen voor samenwerking en synergie met andere partijen.

 9. Ik krijg regelmatig opdrachten uit mijn netwerk.

 10. Ik ben in staat om ‘out of the box’ naar vraagstukken van klanten te kijken, op zoek naar een totaaloplossing.

 11. Ik maak wekelijks ruimte voor mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 12. Ik begrijp welke toekomstige externe ontwikkelingen invloed kunnen hebben op de verdienmodellen van mijn klanten.

 13. Ik maak regelmatig gebruik van data en benchmarks om klanten te helpen met inzicht in hun klantprocessen.

 14. Ik bezoek regelmatig netwerk en themabijeenkomsten waar mijn klanten komen.

 15. Ik zoek graag naar het gat in de markt.

 16. Ik denk vaak na over welk effect nieuwe technologieën gaan hebben op de business van mijn klanten.

 17. Door continue feedback van mijn klanten te vragen, weet ik wat de nieuwe eisen van mijn klanten zijn.

 18. Ik vind het leuk om steeds nieuwe kennis te ontwikkelen om zo unieke oplossingen mogelijk te maken.

 19. Ik krijg veel opdrachten doordat klanten mij aanbevelen bij anderen.

 20. Ik kan goed van bekende naar onbekende markten denken.

 21. Ik vind het interessant om me te verdiepen in de invloed van externe ontwikkelingen op verschillende industrieën.

 22. Ik haal meer energie uit het standaardiseren van mijn diensten en producten, dan wanneer ik steeds zou kiezen voor maatwerk.

 23. Ik knoop gemakkelijk nieuwe contacten aan onbekende mensen.

 24. Nieuwe kennis van klanten gebruik ik onmiddellijk om mijn dienstverlening en service aan hen te verbeteren.

 25. Ik neemt regelmatig het initiatief om de klantrelatie samen met mijn klant te evalueren.

 26. Ik verplaats mij regelmatig in de belangen, wensen en mogelijkheden van mijn klanten.

 27. Ik ben zelf van plan een digitaal platform te ontwikkelen om de relatie mijn klanten te perfectioneren.

 28. Ik ben in staat om de strategie van mijn klanten en hun verdienmodellen vlot te begrijpen.

 29. Ik neem regelmatig reflectiemomenten om mijn focus te behouden.

 30. Ik voel snel aan waar kansen liggen om producten of diensten te leveren.

 31. Bij tegenslag of tegendruk heb ik tijd nodig om zaken te relativeren.

 32. Van mijn eerste indruk moet ik het niet hebben; ik kijk graag eerst de kat uit de boom en zal niet meteen het achterste van mijn tong laten zien.

 33. In een discussie met verschillende disciplines weet ik vaak de verbinding te maken die tot nieuwe inzichten leidt.

 34. Ik zet mij actief in om al in een vroegtijdig stadium met klanten en andere partijen mee te denken, in plaats van te wachten tot de vraag vanzelf bij mij komt.

 35. Ik kan minstens twee voorbeelden noemen waaruit blijkt dat ik over de muren van mijn eigen vakgebied heen kijk om goede oplossingen voor mijn klanten te bedenken.

 36. Ik krijg van mijn klanten ook vragen die buiten mijn vakgebied vallen.

 37. Nieuwe toetreders op de markt zie ik als mogelijk interessante businesspartners waarmee ik mijn klanten nog beter kan bedienen.

 38. Uit mijn netwerk haal ik veel interessante ideeën voor mijn bedrijf of mijn klanten.

 39. Ik zal mijn klanten niet zo snel ongevraagd adviseren.

 40. Ik heb een scherp oog voor hoe de samenwerking in een keten kan worden verbeterd en schaalvoordelen kunnen worden behaald.

 41. Ik kan mijn ideeën op een enthousiasmerende manier verkopen.

 42. Ik haal uit de meest onverwachte hoeken informatie die nuttig is voor mijn organisatie of mijn klant.

 43. Door toekomstgericht en strategisch met mijn klanten mee te denken, zie ik sneller waar ik waarde toevoeg.

 44. Ik maak mensen gemakkelijk enthousiast wanneer ik mijn ideeën uiteen zet.

 45. Bij het werken aan een creatieve oplossing, ben ik meestal degene zich afvraagt hoe deze oplossing het gedrag van klanten of consumenten beïnvloedt.

 46. In mijn eentje kom ik tot betere oplossingen dan wanneer ik daar samen met anderen voor verantwoordelijk ben.

 47. Ik ben geen actief netwerker.

 48. Ik raak geïnspireerd door startups die voorbeelden zijn om met digitalisering het verschil in een markt te maken.

 49. Mensen vinden dat ik charisma heb.

 50. Ik lees regelmatig over trends op het gebied van technologie, waardoor ik er gemakkelijk over mee kan praten.

 51. Ik laat mij door tegenslagen niet van mijn plan afbrengen.

 52. Ik merk regelmatig dat men mij aardig vindt, en dat men mij relatief snel iets gunt.

 53. ln klantgesprekken stuur ik de discussie graag naar een strategisch niveau door toekomstgerichte vragen te stellen.

 54. Ik heb duidelijk voor ogen wat mijn missie is en hoe ik mij als professional wil ontwikkelen.

 55. Ik ben iemand die continu streeft naar verbetering van onze producten en diensten.

 56. Ik krijg vaak de leiding over een team om een door mij bedacht idee uit te werken.

 57. Ik probeer altijd zoveel mogelijk interne politiek en belangen bij klanten te doorzien.

 58. Ik vraag regelmatig feedback van andere mensen over waar ik mee bezig ben.

 59. Wanneer er nieuwe spelers zijn op mijn terrein die op onderdelen van mijn dienstverlening een veel betere performance hebben, ga ik hen natuurlijk niet introduceren bij mijn klanten.

 60. lk werk samen met andere professionals en partijen om een breder pakket van producten en diensten aan te bieden.

 61. Ik spreek mij gemakkelijk uit over waar ik mijzelf in onderscheid als persoon en als professional.

 62. Bestaande relaties onderhoud ik regelmatig.

 63. Als ik een nieuwe app ontdek die mij interessant lijkt, ga ik daar gelijk mee experimenteren.

 64. Als vraagstukken van klanten complex zijn, adviseer ik ze kennis en krachten uit verschillende omgevingen te bundelen

 65. Ik beleef er plezier aan mijn klanten of mijn eigen organisatie steeds weer te verrassen met nieuwe ideeën.

 66. Ik ben geen ‘grijze muis’; mensen die een keer met mij gesproken hebben, onthouden meestal wie ik ben.

 67. Ik houd mijn lichaam en geest vitaal, zodat ik kan omgaan met de druk en mijn energie op peil houd.

 68. Ik beleef er plezier aan om voorstellen te doen of ideeën aan te reiken die afwijken van hoe mijn klant iets al jaren doet.

 69. Ik laat mij graag leiden door vragen en toekomstige behoeften van klanten.

 70. Ik vind het leuk om van enkelvoudig naar complex te denken.

 71. Ik denk vaak na over welk effect nieuwe technologieën gaan hebben op mijn eigen business.

 72. Ik doe er veel aan om mijn energie op peil te houden.

 73. De technologische ontwikkelingen gaan voor mij te snel om bij te houden.

 74. Ik kan mijn ideeën op een geloofwaardige manier verkopen.

 75. Ik durf op strategisch niveau te adviseren, ook wanneer een klant daar niet direct om vraagt.

 76. Ik praat nogal monotoon, waardoor ik soms moeite heb de aandacht van anderen vast te houden.

 77. Kennis van technologische ontwikkelingen heb ik niet per sé nodig om mijn klanten tevreden te stellen.

 78. Het kost mij doorgaans weinig moeite om anderen warm te krijgen voor mijn plannen.

 79. Ik denk regelmatig na over welke nieuwe technologie er aan komt.

 80. De technologische ontwikkelingen vind ik niet zo boeiend om te volgen.

 81. Ik vind het belangrijk mijn dienstverlening via een digitaal platform aan mijn klanten aan te bieden.

 82. Ik zorg er voor dat ik de industrie en de business van mijn klanten door en door ken.

 83. Ik vind het belangrijk om mij commercieel in te spannen voor het bedrijf waar ik werk.

 84. Ik realiseer me wat de impact van digitalisering is voor de business van mijn klanten.

 85. Ik heb in een organisatie altijd contact met meer dan één stakeholder.

 86. Ik ben nieuwsgierig naar nieuwe technologie zoals 3D-printing en robotisering en verdiep mij daar regelmatig in.

 87. Ik ben iemand die het belangrijk vindt om de nieuwste mobiele telefoon als een van eersten te hebben.

 88. Ik koester mijn bestaande relaties en geef ze zoveel mogelijk aandacht.

 89. Ik realiseer elke dag weer micro-innovaties in bestaande relaties en proposities.

 90. Ik ken de stappen die nodig zijn voor het samen met de klant ontwikkelen van een goed idee.

 91. Ik begrijp de verdienmodellen van mijn klanten.

 92. Vernieuwen vind ik de allerbelangrijkste eigenschap voor een ondernemende professional.

 93. Er is geen betere verkoper van de ideeën waar ik in geloof dan ikzelf.

 94. Ik heb wel eens iets gepubliceerd over mijn vakgebied.

 95. Ik zoek telkens naar geïntegreerde oplossingen, ook wanneer een klant om een losse deeloplossing vraagt.

 96. Ik bedenk regelmatig innovatieve oplossingen.

 97. Waar ik moeite mee heb is mijn neiging om te weinig vertrouwen te hebben in mezelf.

 98. Het regelmatig en op een persoonlijke manier in contact treden met klanten is niet zo aan mij besteed.

 99. Ik ben voortdurend op zoek naar nieuwe contacten die voor mij of mijn organisatie van waarde kunnen zijn.

 100. Ik trek gemakkelijk veel werk naar me toe, maar ik kan ook goed mijn grenzen bewaken.

 101. Nadenken over innovatie doe ik graag samen met anderen; ik vraag daarom regelmatig feedback op een idee, waarna ik het aanscherp, er weer feedback op vraag, enz.

 102. Ik kan zaken aansprekend presenteren, door mijn flair maar ook gebaseerd op kennis.

 103. Ik heb duidelijk voor ogen wat ik voor mijn organisatie wil bereiken.

 104. Ik weet hoe ik mensen snel voor me kan winnen.

 105. Mijn missie breng ik regelmatig naar buiten.

Bijna klaar

Je bent nu bijna aan het einde van deze vragenlijst. We vragen je ter afsluiting nog de volgende vragen te beantwoorden en daarna alle anwoorden aan ons te versturen. Je ontvangt dan per omgaande jouw scores op de zeven talenten van de nieuwe professional.
Hartelijk dank, de resultaten staan in de mail!
Vorige VRAAG 1 VAN 105 Volgende